Радио Витоша

webcam

Новини

Всеки пети българин живее в бедност, всеки трети - с материални лишения

Всеки пети българин живее в бедност, всеки трети - с материални лишения

Дата: 16.10.2015 При този размер на линията под прага на бедност са били 1 578 300 души
Image

Над 21% от населението на страната живее в бедност, а над 33% в тежки материални лишения, рискът от попадане в тази графата се увеличава с всяка година. 

Най-бедни са областите Кърджали и Пазарджик. Изводите са  от изследването на НСИ „Статистика на доходите и условията на живот", като данните са за 2014 г. Линията на бедност общо за страната миналата година е била 323,75 лв. средно месечно на човек от домакинство. 

При този размер на линията под прага на бедност са били 1 578 300 души или 21,8% от населението на страната. 

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 13,2%, а относителният дял на бедното население нараства с 0.8 процентни пункта.

Коментари