Реклама

Радио "Витоша" дава възможност на своите партньори да получат достъп до голямата аудиотория на медиата. Предлагаме ефира не само за обичайната спотова реклама, но и за нестандартни форми на присъствие - атрактивни игри, продуктово позициониране, спонсорство, както и реализирането на извънефирни кампании, съобразени с целите на клиента.

За повече информация: тел. 0877 901000, както и на reklama@novaradiogroup.bg.

Радио "Витоша" предоставя време за отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени, спазвайки разпоредбите на изборното законодателство и след сключване на писмен договор за политическа реклама. Заплащането се извършва предварително, по обявената на интернет страницата на радиото тарифа.

Рекламна тарифа на радио Витоша 2023
Rate Card Vitosha Radio 2023
Тарифа на radiovitosha.com
Общи условия за реализиране на търговски съобщения в радиопрограми - "Витоша", "Меджик ФМ", "The Voice", "Веселина"
Общи условия за публикуване на рекламни форми в интернет сайтове и социални канали