Радио Витоша

webcam

Новини

Съвместното съжителство е предпочитано пред брака

Съвместното съжителство е предпочитано пред брака

Дата: 22.12.2015 В България, както и в редица други европейски държави, се наблюдава трайна тенденция, при която семейството като юридически съюз губи своето значение
Image

В България, както и в редица други европейски държави, се наблюдава трайна тенденция, при която семейството като юридически съюз губи своето значение. Броят на браковете намалява за сметка на съжителствата без брак. Като резултат от тази тенденция раждането на първо дете често предхожда сключването на брак. Това са основните изводи в статията „Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век”, публикувана от Националния статистически институт. Тя е част от пилотен проект на Евростат, а данните са от ноември тази година.

Те сочат, че броят на сключените бракове в България намалява непрекъснато от 1945 г. През 1990 г. броят на браковете за първи път спада под 60 хиляди годишно, а коефициентът на брачност - под 7.0‰. Все пак през 2014 г. в България са сключени 24 500 юридически брака, или с 2 600 повече отколкото през 2013, а коефициентът на брачност е 3.4‰.

През 2000 г. средната възраст при сключване на брак за мъжете е била 30.0 години, а през 2014 г. тя достига 32.7 години. При жените тези стойности са съответно 26.4 и 29.4 години. Или хората сега сключват брак 3 години по-късно отколкото преди 14 години. Увеличение се наблюдава и на средната възраст при сключване на първи брак.

Коментари