Тройка по никое време “Тройка по никое време”, Е15: “Никой не е по-голям от хляба”! 05 юли, 2023