Радио Витоша

webcam

Реклама

Радио "Витоша" дава възможност на своите партньори да получат достъп до голямата аудиотория на медиата. Предлагаме ефира не само за обичайната спотова реклама, но и за нестандартни форми на присъствие - атрактивни игри, продуктово позициониране, спонсорство, както и реализирането на извънефирни кампании, съобразени с целите на клиента.

За повече информация: тел. 02/9 1000, както и на reklama@bssmedia.bg

Радио "Витоша"  предоставя време за отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени, спазвайки разпоредбите на изборното законодателство и след сключване на писмен договор за политическа реклама. Заплащането се извършва предварително, по обявената на интернет страницата на радиото тарифа.

Условия и ценова листа за Парламентарни избори 2021
SITE_RADIO_VITOSHA.pdf
Тарифа на радио Витоша.pdf
Advertise_on_radio_Vitosha_English_version.pdf
Условия за излъчване на реклама и спонсорство
Обявяване на договорите във връзка с политическа реклама