Радио Витоша

webcam

Новини

В България извънбрачните деца са близо 60%

В България извънбрачните деца са близо 60%

Дата: 17.07.2020 На Балканите страната ни е следвана от Косово с 38,7%, Сърбия - 26,8% и Хърватия с 20,7%. След тях се нареждат Северна Македония с 12,1% и Гърция с едва 11,1%.
Image

Процентът на извънбрачно новородените деца в ЕС през 2018 г. е 42,0%, което е увеличение със 17% в сравнение с 2000 г.

Според същата статистика България е с най-висок процент извънбрачни деца в ЕС - 58,5%.

На Балканите страната ни е следвана от Косово с 38,7%, Сърбия - 26,8% и Хърватия с 20,7%. След тях се нареждат Северна Македония с 12,1% и Гърция с едва 11,1%.

През 2018 г. в осем държави-членки на ЕС повечето от новородените деца са родени извънбрачно - Франция – близо 60%, България – близо 59%, Словения - 58%, Португалия - 56%, Швеция - 55%, Дания и Естония - по 54% и Нидерландия – 52%.

Това според Евростат сигнализира за нова тенденция в статута на семействата в сравнение с по-традиционния модел, при който новородените са в брачни общности.

ОЩЕ НОВИНИ ОТ РАДИО ВИТОША

Броят на извънбрачните деца нараства в почти всички страни-членки на ЕС през 2018 г. в сравнение с 2000 г. Изключение правят Естония, Латвия и Швеция, където остава относително стабилен.

Най-висок е ръстът на извънбрачните деца в Португалия и Испания, където в периода между 2000 и 2018 г. увеличението е съответно с 33,7 процентни пункта и с 29,6 процентни пункта.

Коментари