В Сърцето на Машината - реално случили се събития или измислица 01 април, 2022

Оказва се, че не само историята във филма е по действителни събития, случили се в завод „Кремиковци“ в един ден през 1978 година, но и всеки от актьорите влиза в образ на реално съществувал персонаж. Затворниците в бригадата на Бохеми действително са извършили престъпленията, за които говорят, и присъдите им са реални. 

Променени са само имената им, за да се запази тяхната анонимност, въпреки че всички са починали отдавна. Запазено е само едно име в оригинал, това на Никола от село Преколница, роля, която се пада на македонския актьор Игор Ангелов, който след като прочита сценария, звъни на режисьора Мартин Макариев в 04:00 сутринта, за да му сподели, че иска да участва в този филм на всяка цена. 

Кольо Сатъра от село Преколница е абсолютно реален персонаж, наистина е работил в „Стомана Перник“ и наистина е извършил описаното във филма престъпление. Това е история, която се разказва от поколения в този край –  за Сатъра, сватбата и хорото. 

Прочети още

  СПОДЕЛИ

Новини