Радио Витоша

webcam

Новини

София-град с най-малка територия и най-многобройно население

София-град с най-малка територия и най-многобройно население

Дата: 21.05.2020 Най-малката по брой на населението област е Видин
Image

28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства - е административно-териториалното деление на страната към 31 декември 2019 г. според Националния статистически институт.

Населените места в България са 5 257 на брой (в т.ч. градове - 257, и села - 5 000), а селищните образувания са 163 на брой (в т.ч. с национално значение - 8, с местно значение - 155).

Най-големите по територия области са Бургас, София, Благоевград и Пловдив, а най-малките - Габрово и София (столица).

Най-малка по броя на населението е област Видин - 82 835 души. В област Смолян няма нито един град, който да е с население над 30 000 души.

Най-голямата по брой на населението община в България е Столичната. В същото време тя е и най-малката по територия област в страната. Освен нея броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000 души.

Освен нея още 8 общини в страната са с население над 100 000 души - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Сливен и Пазарджик. Относителният дял на населението в тези 9 общини представлява 41.5% от цялото население в страната.

Към края на 2019 г. от общо 265 общини в страната 133 от тях (50%) са с население под 10 000 души. Относителният дял на населението в тези общини представлява едва 10.8% от общото население в страната.

Най-малката община в страната е Трекляно (област Кюстендил) с население 815 души, следвана от община Бойница (област Видин) с население 869 души.

Най-малката по територия община в страната е Челопеч (област София).

И още нещо интересно – на територията на 9 общини - Пловдив, Добрич Ямбол, Кричим, Перущица, Копривщица, Челопеч, Антон и Чавдар, има само едно населено място - техният общински център.

Коментари