Радио Витоша

webcam

Новини

На изток работим повече

На изток работим повече

Дата: 07.10.2019 Хората в държавите, присъединили се към ЕС след май 2004 г., работят близо три пълни работни седмици на година повече
Image
Снимка: eurofound

Хората в държавите, присъединили се към ЕС след май 2004 г., работят близо три пълни работни седмици на година повече от тези в "старите" държави членки. През 2018 г. в ЕС средното колективно договорено годишно работно време е било приблизително 1714 часа. Според анализ на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд обаче в старите страни то е било 1687 часа, а в новите - 1803. Това е разлика от 116 часа или три работни седмици.

Хората в новите държави работят по-дълго – тенденция, която се засилва във всички анализирани сектори, с изключение на банковия, където работното време е намалявало. В България средните колективно договорени нормални годишни работни часове през 2018 г. са били 1824.

По отношение на максималните работни часове на седмица повечето страни попадат в две групи – 48 часа (както е определено в Директивата за работното време) и 40 часа. България е във втората категория. Белгия и Франция продължават да са най-забележителните изключения с максимални работни часове на седмица съответно 38 и 35. Ако се сметне и извънредното работно време, повечето държави имат максимум 48 часа седмично.

Коментари