Радио Витоша

webcam

Новини

100 години от подписването на Ньойския мирен договор

100 години от подписването на Ньойския мирен договор

Дата: 27.11.2019 Той е наложен на България след поражението в Първата световна война
Image
Снимка: wikipedia

Навършват се 100 години от подписването на Ньойския мирен договор. Той е наложен на България след поражението в Първата световна война. Подписан е на 27 ноември от министър-председателя Александър Стамболийски.

Според него България е обременена с тежки репарационни задължения, възлизащи на 2 250 000 златни франка, които следва да бъдат изплатени в срок от 37 години с 5 % годишна лихва. Наред с това България губи Западна Тракия, която е взета от Гърция; Южна Добруджа, която повторно се включва в територията на Румъния; както и гр. Струмица и нейната околност и Западните покрайнини, които са предоставени на Сърбо-хърватското и словенско кралство.

Коментари