Радио Витоша

webcam

Новини

Всички училища могат да участват в проекта "Твоят час"

Всички училища могат да участват в проекта "Твоят час"

Дата: 11.09.2016 По проекта ще бъдат организирани в училищата допълнително обучения за преодоляване на образователни затруднения на учениците
Image

Всички училища в България могат да участват в проекта "Твоят час", чиято първа фаза се финансира със 140 милиона лева от оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

"Твоят час" е продължение на проектите "Успех" и "Без звънец". Основната цел на проекта е да се намали делът на отпадналите ученици, защото Европейската комисия се интересува от това какъв е този дял. По проекта ще се финансират и извънкласни дейности за развитие на способностите и интересите на учениците.

По проекта ще бъдат организирани в училищата допълнително обучения за преодоляване на образователни затруднения на учениците, защото те са един от основните фактори за отпадане от училище. За задържането на децата в клас помагат целодневното обучение, обедното хранене, предоставянето на закуски и транспортът за ученици от уязвимите групи.

Чрез "Твоят час" в училищата ще могат да се организират допълнителни образователни курсове по български език и по математика, но те трябва да не са продължение на учебните часове, а да са по-различни.

Коментари