Радио Витоша

webcam

Новини

Изпити по литература и биология в Софийския университет

Изпити по литература и биология в Софийския университет

Дата: 05.06.2016 Изпитът по литература започва в 9 ч., а този по биология - в 14
Image

Днес са приемните изпити по литература и биология в Софийския университет.

Изпитът по литература започва в 9 ч., а този по биология - в 14.

Той е писмен и продължава 4 астрономически часа. Всеки кандидат-студент избира една от следните изпитни задачи:

Изпитна задача 1: Създаване на самостоятелен аргументативен текст по проблем, поставен чрез творчеството на конкретен автор от българската литература. Проблемът е предварително зададен във формулировката на задачата.

Изпитна задача 2: Създаване на самостоятелен аргументативен текст в избрана от кандидат-студента жанрова форма, в който да се интерпретира проблематика, зададена чрез цитати от включените в изпитната програма литературни произведения. Проблемът трябва да бъде изведен и формулиран от кандидат-студента.

Изпитната програма по биология е съставена въз основа на учебната програма по биология, одобрена от МОН за VІІІ, ІХ и Х клас на СОУ - задължителна подготовка. При подготовка за кандидатстудентския изпит да се използват учебниците, одобрени от МОН, които максимално се доближават до учебната програма.

Коментари