Радио Витоша

webcam

Новини

Парламентът прие на второ четене промени в закона за ДДС

Парламентът прие на второ четене промени в закона за ДДС

Дата: 19.11.2020 При повторно нарушение размерът на глобата или на имуществената санкция е двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000 лв.
Image
Снимка: pixabay.com

Според гласуваните текстове лице, регистрирано в друга държава-членка за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни, което е установено на територията на Европейския съюз има право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на закона за получени доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната.

Лице, което не е установено на територията на страната и е регистрирано в друга държава-членка за прилагане на режим в Съюза, режим извън Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни, и не начислило ДДС за извършени доставки с място на изпълнение на територията на страната в данъчния период, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер 25 на сто от неначисления данък или данъка в по-малък размер, но не по-малко от 250 лв.

При повторно нарушение размерът на глобата или на имуществената санкция е двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000 лв.

Коментари