Радио Витоша

webcam

Новини

От днес родителите могат да кандидатстват за еднократна помощ

От днес родителите могат да кандидатстват за еднократна помощ

Дата: 14.04.2020 Ако са пуснати в неплатен отпуск, за да могат да се грижат за децата си по време на извънредното положение, имат право на еднократна сума от 375 лева
Image
Снимка: pixabay.com

Родителите, които са в неплатен отпуск, за да се грижат за децата си по време на извънредното положение, вече могат да кандидатстват за еднократната финансова помощ в размер на 375 лева, която държавата отпуска.

От мярката могат да се възползват семейства с деца до 12-годишна възраст, в които към момента на заявяване на помощта двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, няма/т право на платен отпуск или то вече е реализирано, и ползват неплатен отпуск от минимум общо 20 работни дни поради невъзможност за осигуряване от работодателя извършване на дистанционна работа от вкъщи, независимо от началната дата на започване на отпуска.

Има и доходен критерий за получаване на помощта, като месечният доход на член от семейството не трябва да надвишава 610 лв.

Родителите не трябва да имат други доходи от наеми, услуги или допълнителни трудови доходи.

През 2020 г. родителите да не са получавали еднократна помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, да не са включени в схемата 60/40 и да са изчерпали платения си отпуск.

Двамата родители или родителят, отглеждащ сам дете, трябва да са били осигурявани през последните 6 месеца.

Детето/децата от семейството трябва да са посещавали детска градина или училище преди 13 март 2020 г.

Кандидатстването за отпускане на еднократната помощ стартира от днес - 14-и април. Заявления могат да се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване, по пощата с известие за доставяне и на електронната поща на Агенцията за социално подпомагане.

Коментари

Повече хитове
10:00 - 14:00