Радио Витоша

webcam

Новини

Облекчават правилата за преминаване през КПП-та към градовете

Облекчават правилата за преминаване през КПП-та към градовете

Дата: 26.03.2020 С приоритет ще се пропускат служители на хранителни вериги и аптеки, както и доставчици на хранителни продукти и лекарства
Image
Снимка: БГНЕС

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове. 

През КПП-тата се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от: 

 • полагане на труд в населеното място; 
 • здравословни причини на пътуващия или на негови близки; 
 • завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес; 
 • необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия; 
 • необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки. 

Обстоятелствата за преминаването през КПП-тата се удостоверяват със: 

 • служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта; 
 • медицински документ; 
 • документ за самоличност; 
 • декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването. 

Според заповедта водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили), представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта. 

След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, с приоритет се пропускат служители: 

 • на хранителни вериги и аптеки; 
 • осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства; 
 • в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност; 
 • на ВиК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества; 
 • извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности. 

С приоритет се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.

Коментари