Радио Витоша

webcam

Новини

НАП напомня на ученици и бъдещи студенти

НАП напомня на ученици и бъдещи студенти

Дата: 14.08.2019 Бъдещите студенти не се осигуряват за сметка на бюджета за периода от завършването на средното до стартиране на висшето им образование, тъй като не попадат в нито една от двете категории – студенти или ученици.
Image

Учениците, завършили средното си образование през учебната 2018/2019 година, трябва да заплатят здравните си вноски за своя сметка, до започване на работа или до стартирането на обучението им във висше учебно заведение, редовна форма на обучение в страната или чужбина.

Бъдещите студенти не се осигуряват за сметка на бюджета за периода от завършването на средното до стартиране на висшето им образование, тъй като не попадат в нито една от двете категории – студенти или ученици. Зрелостниците трябва да подадат декларация образец 7, преди заплащането на месечната здравноосигурителна вноска.

Тъй като учениците се осигуряват от държавата до 30 юни, това ще означава, че ако е възникнало задължението да заплащат сами здравните си осигуровки, трябва да подадат декларация образец 7 и да заплатят първата си месечна вноска от 22,40 лв. до 25 август. За вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва. Вноската може да бъде заплатена без такса, на място в офис за обслужване на НАП чрез наличните ПОС терминали.

В рубриката „Здравно осигуряване” на интернет страницата на НАП е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация образец 7, както и образец на формуляра, който може да бъде изтеглен. Подаването на декларацията може да стане лично в офис на НАП, по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез Персонален идентификационен код /ПИК/, който се получава безплатно от офис на приходната агенция.

Коментари