Радио Витоша

webcam

Новини

Два изпита в едно след 7 клас

Два изпита в едно след 7 клас

Дата: 04.01.2010 От тази година Министерството на образованието, младежта и науката слива приемния изпит за гимназиите след седми клас с националното външно оценяване
Image

От тази година Министерството на образованието, младежта и науката слива приемния изпит за гимназиите след седми клас с националното външно оценяване. Приемните изпити по български език и математика ще се проведат съответно на 27 и 31 май. Всеки от тях ще включва два модула – тест от национално външно оценяване плюс допълнително въпроси и задачи. В теста по български език и литература ще има 25 задачи от двата вида със структуриран и свободен отговор. Максималният брой точки от теста е 65 точки, а времетраенето 60 минути. Допълнителният модул ще бъде преразказ с дидактическа задача. За него кандидат–гимназистите ще разполагат с 90 минути, а максималният брой точки е 35. Първият модул по математика включва 25 задачи със структуриран отговор, а допълнителният - задачи с отворен отговор. Модулът национално външно оценяване е за всички ученици от випуска и резултатът от него се записва като текуща оценка. Полагането на втория модул е по желание. Оценката за класирането от гимназиите ще се образува от резултатите и от двата модула взети заедно. Учениците ще полагат приемните изпити в училището, в което се осъществява обучението им, но квесторите ще бъдат от други училища. В теста по български език и литература ще се постави специален акцент върху езиковата грамотност в практически план. Вторият модул в теста по математика е новост. В него ще се изисква решаване на две задачи – алгебрична и геометрична с обосновка. Очаква се министерството да подготви информационна кампания, за да се популяризира новостите при полагането на изпитите след седми клас. Външното оценяване е задължително за всички ученици от 7 клас.

БГНЕС

Коментари