Радио Витоша

webcam

Новини

Българският туризъм бележи ръст

Българският туризъм бележи ръст

Дата: 11.03.2020 Регистрирано е увеличение както от български граждани - с 21.7%, така и от чужди граждани - със 17%.
Image

Приходите от туризъм, како и заетостта на хотелите през януари 2020 г., се увеличават в сравнение с година по-рано, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

На фона на разразилата се епидемия от коронавирус в цял свят приходите от туризъм в България за разглеждания период достигат 60.8 млн. лв., което е с 19% повече в сравнение със същия период на година по-рано.

Регистрирано е увеличение както от български граждани - с 21.7%, така и от чужди граждани - със 17%. Броят на пренощувалите в местата за настаняване през януари 2020 г. се увеличава с 14.9% на годишна база и достига 439.9 хиляди. Увеличение има както при българските граждани - с 18.6%, така и при чуждите - с 9.4%.

Трябва да се има предвид обаче, че през разглеждания период все още нямаше регистриран случай на коронавирус нито на територията на Европейския съюз, нито в България. Първите случаи на вирус в ЕС бяха в Италия към края на месец февруари, а в страната ни първите случаи бяха регистрирани едва преди няколко дни.

Още при първите случаи на заразата в Италия министърът на туризма и целия бранш изразиха притеснения, че се очаква спад на туристическия поток. Колко точно обаче към момента все още не е ясно.

През януари 2020 г. в страната са функционирали 1963 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и др. Броят на стаите в тях е 57.9 хил., а на леглата - 117.9 хиляди. В сравнение с януари 2019 г. общият брой на функциониращите места за настаняване се увеличава с 4.9%, а броят на леглата в тях - с 3.8%.

Коментари