Радио Витоша

webcam

Новини

64% от българите знаят за правилото за пълен и кратък член

64% от българите знаят за правилото за пълен и кратък член

Дата: 23.05.2019 Две трети от анкетираните са застъпници на идеята за чистотата и богатството на българския език и неговата неприкосновеност.
Image

64% от българите познават правилото за членуване, но само 52% го прилагат правилно. Това сочат и резултатите от представителното изследване на обществените нагласи към съвременния български книжовен език, проведено от Института за български език и Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии на Софийския университет.

Едва 38% са дали правилен отговор при употребата в писмената реч на „кого“,“ когото“, „ някого“. Около 60 на сто се справят с бройната форма „няколко стола“, но „няколко ученици“, два стола – двама ученици.

Две трети от анкетираните са застъпници на идеята за чистотата и богатството на българския език и неговата неприкосновеност.

Проучването показва също, че българинът възлага на училището голямата задача за ограмотяването на младите хора. Две трети от анкетираните смятат, че устната реч трябва да следва нормите на писмената. Езиковедите обаче си дават сметка, че иновациите настъпват в устната комуникация и трябва да се съобразяваме и с тях.

Коментари

Vitosha On Air
14:00 - 17:00