Радио Витоша

webcam

Игри

“Свежо лято с OMV и “Тройка на разсъмване”!

“Свежо лято с OMV и “Тройка на разсъмване”!

Дата: 20.07.2019 Слушай радио Витоша, познай свежия хит и спечели
Image

Печеливши от играта:

Аделина Рангелова от София;

Маринела Недкова от Варна;

Ангел Костадинов от  Варна;

Силвия Пенчева от Троян;

Ивомир Антонов от София;

Диана Джорджина от София;

Ваня Дулняшка от Плевен;

Димитрина Ташева от София;

Емил Кръстев от Варна;

Анелия Петева от София;

Дейвид Разканов от София;

Георги Петрунов от София;

Десислава Миланова от София;

Анна Пандева от София;

Янко Кабов от Бургас;

Силвия Маламова от Сандански;

Кристина Христова от Варна;

Константин Цонков от София;

Цвета Лазаркова от София;

Десислава Владимирова от София;

Яница Георгиева от София;

Атанаска Маркова от Асеновград;

Антон Пенчев от Варна;

Вейсал Амиш от Плевен;

Цветелина Николова от София;

 

Период на играта: 22 - 26.07.2019 г.

 

Събуждаш се рано
 
И искаш кафе
 
Потегляш с колата
 
И включваш радиото!
 
Чуваш любими хитове и мечтаеш за... прохлада!
 
Спечели си 4 броя охладени VIVA напитки за път Лате и Капучино от OMV, с "Тройка на разсъмване"!
 
Обади се сутринта на 9 70 1000 или пиши на страницата ни във фейсбук, щом чуеш любим хит, а в неговото заглавие има "свежест, прохлада, студ"!
 
В края на шоуто всеки ден, 5-ма от участвалите печелят ободряващо количество охладени VIVA напитки за път Лате и Капучино...
 
...и талон за отстъпка  10 ст. на пълен литър при зареждане на MaxxMotion горива в OMV!
 
Свежи, "ледени" хитове за... "Свежо лято с OMV и "Тройка на разсъмване"!

 

 

Oбщите правила на игрите в радио Витоша можете да видите тук, а правилата за обработка на личните данни - тук !

 

 

Общи условия на играта "Свежо лято с OMV и Тройка на разсъмване"

 

1. Настоящите общи условия на "Свежо лято с OMV и Тройка на разсъмване" ("Общи/те условия") имат за цел да уредят начина за провеждане и участие в промоционалната радио игра "Свежо лято с OMV и Тройка на разсъмване" ("Играта").

2. Кампанията се организира от доставчика на медийни услуги „Агенция Витоша” ЕООД, ЕИК 831654881, ДДС BG831654881, със седалище и адрес на управление: град София, ул. "Сребърна"№ 21, имейл office@bssmedia.bg („Агенция Витоша” или "Организаторът").

3. Играта ще се проведе в периода от 22.07.2019 до 26.07.2019г., включително, в ефира на радио "Витоша", в рамките на сутрешното предаване "Тройка на разсъмване", като в този срок Общите условия ще бъдат достъпни на www.radiovitosha.com.

4. В Играта може да участва всяко физическо лице, което e навършило 18 г., ("Участникът") и не попада в изключенията, предвидени в т.5 по-долу.

5. Служители на „Агенция Витоша” ЕООД, членовете на техните семейства, както и други лица, свързани по какъвто и да е начин с организацията и провеждането на Играта, нямат право да участват в Играта. Юридически лица също нямат право да участват в Играта.
6. Един Участник може да участва неограничен брой пъти с обаждане на телефонен номер 02 /9 70 1000 или чрез страницата на "Тройка на разсъмване" във Facebook https://www.facebook.com/troikanarazsumvane/ в периода на провеждане на Играта.

7. Многократното участие не дава по-голям шанс за спечелване на награда.

8. Всяка сутрин в периода на Играта, от понеделник до петък между 8:00 и 10:00 часа, в предаването "Тройка на разсъмване" каним слушателите да спечелят награди от ОМВ, като познаят кой е хита, излъчен в този часови пояс по радио „Витоша“ и в чието заглавие на английски език има думи като „свежест“, „прохлада“, „студ". В края на предаването водещите обявяват името на хита и изпълнителя, както и печелившите.

9. Участието в играта се извършва чрез обаждане на телефонен номер 02 /9 70 1000 или публикуване на коментар с отговор под ежедневна публикация на „Тройка на разсъмване“ с текст "Свежо лято с OMV и Тройка на разсъмване" на страницата на "Тройка на разсъмване" във Facebook.

10. Всеки печеливш Участник печели награда – ваучер за пакет с 4 броя охладени VIVA напитки за път Лате и Капучино (VIVA Caffé Latte, 250 ml или VIVA Cappuccino) от бензиностанция на ОМВ България и талон за отстъпка от 10 ст. на пълен литър при зареждане на гориво MaxxMotion. Всеки ден в периода на Играта се теглят по петима печеливши Участници и по двама резервни печеливши участници.

11. Спечелилите слушатели ще получат наградите си под формата на ваучер и талон за отстъпка, който ще им бъде предоставен в офиса на радио „Витоша“, на адрес: гр. София, ул. „Сребърна“ 21, ет.7, в работни дни, между 09:00 и 18:00 часа.

12. Брой награди, които ще бъдат раздадени по време на кампанията:

- 25 промо пакета с по 4 броя охладени VIVA напитки за път Лате и Капучино (VIVA Caffé Latte, 250 ml или VIVA Cappuccino)

- 25 талона за отстъпка от 10 ст. на пълен литър при зареждане на горива от MaxxMotion гамата в бензиностанция на ОМВ в България. Срокът на валидност на отстъпката е посочен върху самите талони.

13. Наградите се теглят на томболен принцип от водещия в студиото на "Тройка на разсъмване" всеки ден в периода на Играта. В тегленето участват всички обадили се на 02 /9 70 1000, както и тези, които са познали песента на деня чрез коментар във Facebook.

14.Всеки ден, в края на шоуто под публикацията за деня на фейсбук страницата на "Тройка на разсъмване" ще бъдат обявени и имената на печелившите за деня. Както и верния отговор - името на песента и изпълнителя, с клип на хита на деня.

15. Всяка награда следва да бъде потърсена от печелившия Участник в срок до 7 работни дни от обявяването на печеливш Участник.
16. Печеливш Участник губи правото си на награда в случай, че бъде установено участие в настоящата Игра в нарушение на Общите условия.
17. Участник, спечелил награда, не може да избира друга награда, нито да заменя спечелената награда за друга, нито да иска тяхната равностойност в пари.
18. Организаторът на Играта не носи отговорност, ако печеливш Участник не получи награда, поради причини, които се дължат на Участника.

19. С участието си в Играта, Участникът потвърждава, че е запознат и с Информация за обработка на лични данни https://protect-eu.mimecast.com/s/opldC59vLtgR3DE8fzrGmA?domain=radiovitosha.com при участие в промоционалната игра "Свежо лято с OMV и Тройка на разсъмване", че негови/нейни лични данни (име, телефонен номер) се обработва с цел (a) предоставяне от Организатора и получаване на спечелената награда от Участника и (б) обявяване на печеливш Участник на Facebook страниците на Организатора и на предаването „Тройка на разсъмване“; Организаторът потвърждава, че няма да ползва тези лични данни за цел, различна от посочените и след срока, посочен в т.19 по-долу. Организаторът не носи отговорност, ако личните данни, предоставени от Участника са грешни и/или неточни, непълни или не са актуални и с това се възпрепятства получаването на наградата в тази Игра. Участникът се съгласява също така, че Организаторът има право да обработва предоставените лични данни с цел предоставяне на наградите по тези Общи Условия.
20. Всички събрани лични данни във връзка с Кампанията, които са свързани с получаването на награда, се съхраняват от Организатора в срок от 7 дни след обявяване на печеливш. Всички лични данни се обработват в съответствие с Информация за обработка на лични данни при участие в промоционалната игра "Свежо лято с OMV и Тройка на разсъмване".
21. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, поради изтичането на периода на Играта или по други подобни причини.
22. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие - чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия на Играта няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Към съдържанието на настоящите Общи условия на Играта и провеждането на Играта се прилага действащото законодателство на Република България.
23 ОМВ България предоставя наградите в Играта. Отговорността за провеждането на Играта обаче е изцяло на Организатора. ОМВ България не носи отговорност за или във връзка с претенции на участници в Играта, с изключение на претенции, свързани със самите награди, в който случай претенцията може да се изпрати и директно до ОМВ България.

24. За допълнителни въпроси във връзка с тази Кампания може да се свържете с Организатора на тел. 02/ 9 1000.
25. С участието си в настоящата Игра, Участниците потвърждават, че отговарят на условията за участие в нея, както и че са прочели и разбират Информация за обработка на лични данни https://protect-eu.mimecast.com/s/opldC59vLtgR3DE8fzrGmA?domain=radiovitosha.com

при участие в промоционалната игра "Свежо лято с OMV и Тройка на разсъмване", запознати са и се съгласяват с настоящите Общи Условия.

 

Пълните правила на играта можете да видите тук, а правилата за обработка на личните данни - тук!


Играта вече не е активна.

Коментари