ПРАВИЛА 

за участие в Играта с наименование „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест”

Играта с наименование „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест”, свързана с поддържания от „Радио Експрес” АД уебсайт: https://www.radiovitosha.com/

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:

13.03. 2023 г. – 26.03.2023 г.

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:

„Радио Експрес” АД, ЕИК 831053592, със седалище и адрес на управление - гр. София 1528, р-н Нови Искър, ул. „Неделчо Бончев“ №10.

 

НАГРАДИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ: 

„Форум Филм България“ ЕООД, ЕИК 200522737, адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. „Брегалница", 45, ет. 4 

ПЛАТФОРМИ, В КОИТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:

https://www.radiovitosha.com/

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА са само и единствено:

ПЪРВИ ЕТАП 13.03.. – 19.03.:

1 бр. двойна покана за 1 (един) печеливш участник за ексклузивото предпремиерно IMAX събитие, посветено на филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“, което ще се проведе на 22 март 2023 година в гр. София.

ВТОРИ ЕТАП 20.03. – 26.03.:

Oригинални награди от филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“, които са само и единствено:

 • 1 бр. оригинална плетена шапка от филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“;
 • 1 бр. оригинална разбойническа чанта от филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“;
 • 1 бр. комплект от оригинална халба за бира и форма за лед от филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“.

УСЛОВИЯ, свързани с наградата 1 (един) бр. двойна покана за ексклузивното предпремиерно IMAX събитие, посветено на филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“, което ще се проведе на 22 март в гр. София

→ Наградата 1 (eдин) бр. двойна за ексклузивното предпремиерно IMAX събитие, посветено на филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“, което ще се проведе на 22 март 2023 година в гр. София важи само и единствено за събитието, което ще се проведе на 22 март 2023 година в град София.

→ Наградата 1 (един) бр. двойна за ексклузивното предпремиерно IMAX събитие, посветено на филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“, важи за 1 (един) брой печеливш участник и 1 (един) негов придружител.

→ Наградата 1 (един) бр. двойна за ексклузивното предпремиерно IMAX събитие, посветено на филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“, не може да бъде заменяна за: покана за друго събитие, посветено на филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“ или друго филмово заглавие, за друга прожекция на филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“ или друго филмово заглавие, за предметни награди от филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“ или друго филмово заглавие, за паричната ѝ или каквато и да е друга равностойност.

→ Организаторът не поема никакви разходи на печелившия участник и неговия придружител, свързани с използването на наградата 1 (един) бр. двойна покана за ексклузивното предпремиерно IMAX събитие, посветено на филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“, в т.ч., но не само: пътни, храна, както и всякакви други случайни и неслучайни разходи, свързани с използването на наградата.

→ Печелившият участник, спечелил наградата 1 (един) бр. двойна покана за ексклузивното предпремиерно IMAX събитие, посветено на филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“, следва да се свърже с Организаторите по посочения от тях начин, не по-късно от 18:00 ч. на 21.03.2023 година, за да потвърди дали ще се възползва от спечелената награда.

→ Печелившият участник, спечелил 1 бр. двойна покана за ексклузивното предпремиерно IMAX събитие, посветено на филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“ и потвърдил нейното използване, ще бъде включен в официалния списък с присъстващи на събитието, по който ще бъде осигуряван достъпът до събитието. Печелившият участник ще трябва да се легитимира на място, в деня на събитието, по предварително потвърден с Организаторите начин, за да получи достъп до събитието.

УСЛОВИЯ, свързани с наградите:

 • 1 бр. оригинална плетена шапка от филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“;
 • 1 бр. оригинална разбойническа чанта от филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“;
 • 1 бр. комплект от оригинална халба за бира и форма за лед от филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“.

Предметните награди от филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“ се предават на печелившия участник по предварително уговорен между него и Организаторите начин:

 • или чрез изпращане с куриер на посочен от него адрес;
 • или чрез получаване на място от офис на Организатора;
 • или по друг, предварително съглсуван между Организатора и Печелившия участник, начин;

Предметните награди от филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“ се предават на печелившия участник, по предварително уговорен с него начин, но не по-късно от 30 (тридесет) работни дни от свързването на Организаторите с него.

Предметните награди от филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“ не могат да бъдат заменяни с други по вид предметни награди от филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“ или друго филмово заглавие, както и срещу левовата им или каквато и да е друга равностойност.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ:

Участниците следва да се регистрират за участие в Играта като попълнят формата за участие, достъпна на https://www.radiovitosha.com/, както и като отговорят правилно на въпроса:

За ПЪРВИ ЕТАП 13.03. – 19.03.:

В Dungeons & Dragons: Разбойническа чест Крис Пайн и Мишел Родригес влизат в ролите на изпечени мошеници и крадци. Как се казват героите им?

А/ Хари и Хърмаяни

Б/ Гандалф и Еовин

В/ Едгин и Холга

 

За ВТОРИ ЕТАП 20.03. – 26.03.:

В Dungeons & Dragons: Разбойническа чест ще видим множество уникални магически същества. Кое от изброените е едно от тях?

А/ Совомечка

Б/ Вампир

В/ Еднорог

 

Победителите, които печелят предвидените в Играта награди, се избират, както следва:

 • 1 (един) печеливш участник, който печели 1 (един) бр. двойна покана за 2 (двама) за ексклузивното предпремиерно IMAX събитие, посветено на филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“, което ще се проведе на 22 март 2023 в гр. София, на 20 март 2023 година.
 • 3 (трима) печеливши участника, които печелят по 1 бр. оригинална награда от филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“ на 27 март 2023 година.

При провеждане на жребий измежду всички регистрирани в рамките на периода на провеждане на Играта, както следва:

ПЪРВИ ЕТАП – регистриралите се в периода: 13.03.2023 г. – 19.03.2023 г.

ВТОРИ ЕТАП – регистриралите се в периода 20.03.2023 г. – 26.03.2023 г.

Важно! Участниците, включили се в ПЪРВИ ЕТАП, които не са спечелели 1 (един) бр. двойна покана за ексклузивното предпремиерно IMAX събитие, посветено на филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“, което ще се проведе на 22 март 2023 година в гр. София, участват в жребия за разпределението на наградите от ВТОРИ ЕТАП.

Победителите ще бъдат обявени на уебсайта https://www.radiovitosha.com/ и в ефира на радио Витоша, а с тях ще се свърже представител на Организатора за уточняване получаването на наградите.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест”

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и Участниците в Играта „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест”, както и условията за участие в нея.

Чл. 1. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

1. „Играта” е Играта с наименование „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест”, която се провежда на уебсайта https://www.radiovitosha.com/ в периода 13.03.2023 г. – 26.03.2023 г.;

2. „Участник” e всяко физическо лице, което се е регистрирало за участие в Играта, съгласно условията, посочени по-горе в секция „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ“;

3. „Организатор” е „Радио Експрес” АД, ЕИК 831053592, със седалище и адрес на управление гр. София 1528, р-н Нови Искър, ул. „Неделчо Бончев“ № 10.

Чл. 2. /1/ Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно. Организаторът не носи отговорност при предоставяне на невярна информация от страна на Участниците.

/2/ Не може да бъде Участник лице, което е ангажирано в дейността на Организатора или на администратора, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Играта.

/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходната алинея, Организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Чл. 3. Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата, в това число и с настоящите Общи условия, публикувани на https://www.radiovitosha.com/ с изпълнението на условията за участие в Играта, посочени в секция „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ“

Чл. 4. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията ѝ, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

Чл. 5. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

/2/ Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързват Организатора.

/3/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия. Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на уебсайта https://www.radiovitosha.com/, като Организаторът не се задължава да уведомява Участниците за промяната по друг начин, освен чрез актуализирането им на сайта https://www.radiovitosha.com/ .

Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

Чл. 6. Участието в Играта означава, че лицето приема настоящите Общи условия и правила на същата, както и се съгласява с използване на предоставените от него/нея лични данни за целите на провеждане на Играта от страна на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори.

Чл. 7. /1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които e предоставил при регистрацията си за участие в Играта, а именно – три имена, телефон за контакт.

/2/Участникът доброволно предоставя на Организатора на Игрите личните си данни за обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участниците, записване на същите за участие, както и за целите на идентификация на победителите в Играта и раздаване на предвидените за тях награди.  

/3/ За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити или имобилизирани (архивирани) от Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори след приключване на Играта и раздаване на предвидените в нея награди. В този смисъл личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори най-късно на 30.04.2023 г. 

Чл. 8. Участниците в Играта имат право на достъп до, коригиране или изтриване, право да искат ограничаване на обработването, право да направи възражение срещу обработването и право на преносимост на личните си данни, съгласно конкретните условия за упражняването на всяко едно от тези права, съгласно Регламент 2016/679 на ЕС.

Чл. 9. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито данни за регистрация са използвание от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Чл. 10. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица, освен изрично посочените, лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Имената на победителите ще бъдат публикувани на https://www.radiovitosha.com/ или на сайтове, собственост на Организатора или на негови свързани лица (търговски дружества), с което обстоятелство лицата, които извършват регистрация за участие в Играта, са запознати и съгласни с оповестяването на техните имена с цел индивидуализиране на Победителите и раздаване на наградите. 

Чл. 11. Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно, като се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Същите задължения са вменени и на всички подизпълнители / партньори на Организатора по силата на договори, сключени между последните и „Радио Експрес” АД.

Чл. 12. Организаторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията на Участниците, станала му известна по повод на организиране на Играта предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Чл. 13. Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.

Чл. 14. Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън тези за нуждите на провеждане на Играта (идентифициране на участниците и съответно победителите в нея, организиране на активностите, свързани с нея, раздаване на спечелените награди), както и да ги предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, както и в изрично упоменатите в настоящите общи условия хипотези. 

Чл. 15. Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Чл. 16. Не се допуска размяна на спечелена от участник награда за паричната ѝ равностойност и/или други материални или нематериални изгоди от филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“ или всяка друга филмова продукция, дистрибутирана от „Форум Филм България“. Спечелената от участник предметна награда не подлежи на замяна и връщане.

Ако Печеливш участник на 1 бр. двойна покана за ексклузивното предпремиерно IMAX събитие, посветено на филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“, което ще се проведе на 22 март 2023 година в гр. София няма възможност да присъства на ексклузивното предпремиерно IMAX събитие, посветено на филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“, което ще се проведе на 22 март 2023 в гр. София или се откаже писмено (за отказ се счита и несвързването на Печелившия участник за потвърждаване с Организаторите на присъствието си по посочения от тях начин и в уречения срок), то Организаторът си запазва правото по своя преценка да избере друг Печеливш участник на негово място.

Чл. 17. Печелившият Участник ще бъде потърсен от Организатора чрез оставения телефон за контакт, за да бъдат уточнени подробности относно получаване на конкретната награда от филма „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“. 

Чл. 18. /1/ Печелившият участник следва да предостави на Организатора вярно и коректно необходимите данни за получаването на спечелената от негова страна награда – по-конкретно своите три имена, точен адрес за доставка и телефон за връзка. Печелившият участник също така се задължава да предостави на Организатора необходимите данни за декларирането на спечелената награда от страна на Организатора, съгласно изискванията на ЗДДФЛ и останалото приложимо законодателство.

/2/ В случай на отказ от страна на Печеливш участник да предостави необходимите данни за получаването и декларирането на наградата си, Организаторът избира нов Печеливш участник, отново чрез жребий.

Чл. 19. Организаторът не носи отговорност, ако участник е посочил неверни данни, тъй като предоставянето на данни от страна на Печелившите частници има изцяло декларативен характер.

Чл. 20. Организаторът не носи отговорност, в случай че Печеливш участник е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

Чл. 21. Организаторът не поема никакви разходи, свързани с получаването и ползването на спечелената награда (включително, но не само пътни разходи; разходи за храна и всякакви други случайни и неслучайни разходи,), свързани с получаването и използването на конкретната награда.

Чл. 22. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

Чл. 23. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

Чл. 24. Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

Чл. 25. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол.

Чл. 26. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта.

Чл. 27. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.

Чл. 28. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

Чл. 29. Участието на всеки участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност.

Чл. 30. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

Чл. 31. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случай на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

Чл. 32. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

Настоящите правила влизат в сила от момента на стартиране на Играта – 13.03.2023 г.