The Voice | Magic FM&TV | Витоша | Веселина
гледай слушай

Радио Витоша

webcam

Игри

Смени си гумите сега - шофирай безопасно

Смени си гумите сега - шофирай безопасно

Дата: 31.10.2017 С бензиностанции “Газпром” и “Тройка на разсъмване”!
Image

Обичаш да караш?

Добър шофьор си:-)

Налага се да караш?

Мислиш си, че си добър ;-)

Смени си...гумите! Навреме.

Шофирай безопасно!

Започни този сезон с бензиностанции “Газпром” и “Тройка на разсъмване”!

Спечели ваучер за зимни гуми на стойност 600 лева и покажи, че владееш колата си брилянтно!

Запиши се с име, телефон за връзка и размер на гумите си на сайта ни radiovitosha.com, или звънни на 02/9 70 1000 сутрин. До 14-ти ноември!

Зимата всъщност е просто сезон.

Шофирай безопасно!

Смени си гумите сега, с бензиностанции “Газпром” и “Тройка на разсъмване”!

Да си стабилен е...важно:-)

Важно! Ако гумите на колата ти са на стойност по-ниска от 600лв, не получаваш  разликата в пари. За остатъка от сумата можеш да си вземеш още...гуми:-)

Ако гумите ти са на стойност по-висока от тази на подареният в рамките на кампанията ваучер(600лв), ще трябва да доплатиш разликата. Успех!

 

Повече за провеждане на игрите в радио Витоша , можете да прочетет тук

 

Правила за провеждане и участие в активността "Смени си гумите сега - шофирай безопасно" на радио Витоша и сутрешното шоу "Тройка на разсъмване".

Раздел  I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Активността се организира под името “Смени си гумите сега-шофирай безопасно“. Активността се организира и провежда на територията на Република България.
 2. Период на провеждане на активността - от 31.10.2017г. до 14.11.2017 г. включително.
 3. Настоящите правила са задължителни за участниците в активността. Същите са публикувани на интернет страницата на Радио Витоша www.radiovitosha.com
 4. Организаторът си запазва правото да прави изменения в настоящите Правила, като измененията влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Радио Витоша www.radiovitosha.com

 

Раздел  II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В АКТИВНОСТТА

 

 1. Активността се организира от радио Витоша и се провежда в сутрешното шоу "Тройка на разсъмване" в програмата на Радио Витоша.
 2. Настоящата активност е част от кампанията за безопасно шофиране на «НИС Петрол» ЕООД, но дружеството не е Организатор на активността, а Партньор в нея, който осигурява и предоставя наградата – ваучер на стойност 600 лева с включен ДДС. Настоящите правила са публикувани и на интернет страницата на «НИС Петрол» ЕООД http://www.gazprom-petrol.bg/safedriving .
 3. Право да участват имат всички физически лица, навършили 18 години към деня на регистрацията си за участие.
 4. В кампанията нямат право да участват, респ. нямат право да се регистрират следните лица:

А) Лица, работещи по трудов и/или граждански договор към „НИС Петрол” ЕООД, както и техни родственици (деца, родители, братя, сестри и съпрузи);

Б) Дилъри (лица, сключили договор за управление на бензиностанция) на „НИС Петрол” ЕООД, както и лица, работещи по трудов и/или граждански договор към Дилърите на „НИС Петрол” ЕООД, както и техни родственици (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

4. За участие в кампанията лицата, които отговарят на условията по точка 3 от настоящия раздел, следва да се регистрират чрез специалната форма за участие в сайта на радио Витоша – www.radiovitosha.com или чрез ефирния телефон на радиото 02/970 1000 по време на сутрешното шоу "Тройка на разсъмване".

5. Активността не се провежда на територията на търговските обекти на „НИС Петрол“ ЕООД и не е обвързана с покупка/-и на стоки и/или услуги в търговските обекти на „НИС Петрол“ ЕООД.

 

Раздел III. НАГРАДА

 

 1. Наградата е един ваучер на обща стойност 600 (шестстотин) лева с ДДС, осигурен и предоставен от «НИС Петрол» ЕООД, който ваучер дава възможност на спечелилото лице срещу ваучера да получи 4 броя зимни гуми за лек автомобил в оторизиран от «НИС Петрол» ЕООД сервиз.
 2. Наградата се тегли на случаен принцип от всички записали се за участие в периода на кампанията,  директно в ефир в присъствието на водещите на предаването и представител на "НИС ПЕТРОЛ“ ЕООД. Тегленето на наградата се извършва в сутрешното шоу „Тройка на разсъмване“ на дата 15.11.2017г.
 3. Имената на печелившия ще бъдат обявени в ефир, в момента на изтеглянето и ще бъдат публикувани на сайта на радиото.
 4. В случай, че спечелилият бъде отстранен поради факта, че не отговаря на условията на настоящите правила за участие, се провежда ново теглене до избирането на лице, отговорящо на условията.
 5. Ваучерът не може да бъде разменян за паричната му равностойност.
 6. Ако зимните гуми, които ще бъдат получени срещу ваучера, са на обща стойност по-ниска от стойността на ваучера, спечелилият не получава разликата в пари. В този случай, спечелилият има право да избере допълнителни артикули/услуги от оторизирания сервиз до достигане на фиксираната във ваучера стойност.
 7. Ако зимните гуми, които ще бъдат получени срещу ваучера, са на обща стойност по-висока от стойността на ваучера, спечелилият доплаща за своя сметка разликата надвишаваща стойността на ваучера.
 8. Ваучерът важи и може да бъде реализиран само при определен и оторизиран от „НИС Петрол“ ЕООД сервиз, който е посочен върху ваучера.
 9. Ваучерът е валиден само и едиствено за посочения в него артикул, а именно – зимни гуми за лек автомобил. Не се допуска замяна на ваучера за други стоки и/или услуги, както и предоставянето му за ползване от други лица.
 10. Ваучерът е валиден до 30.11.2017г.
 11. Ваучер, които е нечетлив, променен, фалшифициран, подправен, манипулиран или с нарушена цялост се счита за невалиден.

 

 Раздел IV. ОТГОВОРНОСТ

 

1. Организаторът не носи отговорност за невъзможност или проблеми при регистрация на участниците по вина на Интернет доставчиците, както и за компютърните настройки и начина на тяхната конфигурация.

2. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от кампанията, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го елиминира от по-нататъшно участие в същата.

3. „НИС Петрол” ЕООД не носи отговорност за провеждането на настоящата активност по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

4. Организаторът и Партньорът «НИС Петрол» ЕООД не носят отговорност при печатна или друг вид грешка или нередовност на ваучера, както и при неусвояване на ваучера до определения срок на валидност.

5. Организаторът и Партньорът «НИС Петрол» ЕООД не носят отговорност за качеството на зимните гуми, предоставени от оторизирания сервиз, както и за предоставянето на услугата по смяната им от страна на оторизирания сервиз.

 

Раздел V. ПРАВНИ СПОРОВЕ

 

1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху печелившия ваучер, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази активност, извън предварително обявените.

2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в активността, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

3. „НИС Петрол“ ЕООД като партньор в активността не носи отговорност и няма да бъде въвличано в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху ваучера, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази игра, извън предварително обявените.

 

Раздел VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АКТИВНОСТТА

 

1. Настоящата активност може да бъде прекратена преди изтичане на срока, едностранно от организатора при спазване условията по Раздел I, точка 4, както и при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата активност.

 

Раздел VII. ЗАЩИТА НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ДАННИ

 

1. Чрез регистрирането си в активността участниците се съгласават с предвидените условия в настоящите правила.

2. Регистрирането на участниците в активността предполага категоричното съгласие на участниците предоставените от тях данни да бъдат запазени и обработвани от Организатора. Целите на обработването на тези данни са: определяне на печелившия участник и предоставяне на наградата. Организаторът гарантира, че данните на лицата няма да бъдат обработвани за други цели, извън посочените в настоящите правила.

3. Организаторът е задължен данните на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица, включително и на Партньора „НИС Петрол“ ЕООД.

 

Участвай в играта
Изпрати *Всички полета са задължителни!

Коментари