The Voice | Magic FM&TV | Витоша | Веселина
гледай слушай

Радио Витоша

webcam

Игри

Бари Сийл: Наркотрафикантът 

Бари Сийл: Наркотрафикантът 

Дата: 14.08.2017 Слушайте радио Витоша и спечелете награда от филма!
Image

Това лято ще станем свидетели на невероятната истинска история на Бари Сийл – висококвалифициран пилот в гражданската авиация, който получава шанса на живота си… и решава да си опита късмета. Том Круз ще бъде в главната роля на Бари Сийл: Наркотрафикантът, който ще видим в кината и IMAX у нас този август. 

Радио Витоша и Том Круз ти дават шанс да полетиш!

Слушай радиото и когато чуеш „Бари Сийл: Наркотрафикантът е готов да се приземи!“ се обади на 02 9 70 1000 и се запиши за една уникална възможност:
Урок по пилотиране, предоставен от Skyvision.
Ако все още не си готов да полетиш, може да спечелиш двоен кинобилет за филма.

Бари Сийл: Наркотрафикантът идва в кината и IMAX от 25 август.

https://youtu.be/H9XGx7Nr0xw

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА НА ПРОМОЦИЯТА 

ЧАCТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Играта „Радио Витоша ти дават възможността да полетиш с филма БАРИ СИЙЛ: НАРКОТРАФИКАНТЪТ, наричана за кратко в тези правила ПРОМОЦИЯТА, се провежда съвместно от Радио Витоша, BSS Media Group, ул. „Сребърна“ 21, наричано по-долу МЕДИЯТА и Форум Филм България, ул. „Брегалница“ 45, ет.4, наричан за кратко по-долу ДИСТРИБУТОРЪТ. Организатор на играта е ДИСТРИБУТОРЪТ.

 

ЧАCТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА

    2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост „ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА”. C регистрирането в промоцията участниците се съгласяват с официалните правила.

    2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: http://www.radiovitosha.com/.

    2.3. Организаторите на Промоцията си запазват правото да допълват и/или променят Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: http://www.radiovitosha.com/, без да уведомяват предварително потребителите си.

ЧАCТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОBЕЖДАНЕ

    Промоцията БАРИ СИЙЛ: НАРКОТРАФИКАНТЪТ се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАCТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОCТ НА ПРОМОЦИЯТА:

    4.1. Промоцията ще се проведе в периода 14.08 – 25.08.2017 г. 

    4.2. Организаторите на Промоцията имат право да променят сроковете й, като известяват за това на Интернет адрес: http://www.radiovitosha.com/, при условията на т. 2.3. от настоящите Официални правила.

ЧАCТ 5. ПРАBО НА УЧАCТИЕ

    5.1. Право на участие в Промоцията имат всички физически лица с постоянно местожителство в Република България, които са се регистрирали лично (не се допуска регистрация на дадено лице от чуждо име) и имат навършени 18 години.

    5.2. B промоцията нямат право да участват служителите на „Форум Филм България” ООД, както и служителите на българските дружества, в които пряко или непряко участва „Радио Експрес АД”, както и членовете на техните семейства.

    5.3. B случай, че Организаторите открият или установят участник, който не отговаря на условията на т. 5.1 и т.5.2., то те имат право да анулират получената от него награда или по своя преценка да не го допуснат до участие в тегленето на наградата.

    5.4. Bсяко лице, което се включи в промоцията, т.е. се регистрира на http://www.radiovitosha.com/, се смята, че приема правилата за участие, съгласно е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие в Промоцията.

ЧАCТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОBЕЖДАНЕ И ОПИCАНИЕ НА НАГРАДИТЕ: 

    6.1. За участие в Промоцията участникът трябва да следи Радио Витоша.  Щом чуе следния текст: „Бари Сийл: Наркотрафикантът е готов да се приземи!“, е нужно да се обади на телефон 02/ 9 70 1000 и да се регистрира за участие. При регистрирането си на посочения телефон, участникът получава правото да участва в томболата за наградите, раздавани в рамките на Промоцията.

    6.2. Потребителите, които искат да се регистрират за участие в промоцията, трябва да слушат радио Витоша, да се обадят на посочения телефон и след посочване на:

- малко име и фамилия;

- email и телефон за връзка;

    6.3. Регистрацията за участие е напълно безплатна.

    6.4. Наградите, раздавани в рамките на Промоцията, са осигурени от Организатора „Форум Филм България ООД“ и от SkyVision, както следва:

6.4.1: 1 бр. „Урок по пилотиране“, осигурен от SkyVision

Урокът включва:

– Необходимата летателна екипировка и опитен пилот-инструктор.

– Инструкции на място преди полета.

– Полет- опитен урок с продължителност 30 мин. 

Урокът се провежда при следните условия: 

 • Урокът може да се състои в предварително уточнен с екипа на SkyVision ден в периода 01.09. – 31.12.2017 г.
 • Урокът може да бъде проведен районите на София или Приморско.
 • Минималната възраст на ползвателите на услугата е 12 години, а ограничението за тегло на пасажер е 100 кг. За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
 • Уроците по пилотиране са зависими от метеорологичните условия и организаторите имат право да отменят предварително уговорен полет, в случай че не са налице нужните условия за извършването му.
 • Преди полета ползвателят на урока е длъжен да подпише декларация, предоставена му от екипа на SkyVision.
 • С оглед на правилата за безопасност екипът на SkyVision има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

6.4.2. 5 бр. двоен кинобилет за филма „Бари Сийл: Наркотрафикантът“, осигурени от „Форум Филм България ООД“

Билетите могат да се използват при следните условия:

 • Билетите могат да се ползват в кината от веригите Синема Сити (www.cinemacity.bg) и Кино Арена (www.kinoarena.com ), в периода от 1 септември до 14 септември, в ден и час, избрани от победителя, според програмата на посоченото от него кино.
 • Участниците, спечелили кинобилет, са длъжни след уведомяването им за наградата в срок до три дни да се свържат с организаторите на посочените от тях координати и да посочат на чие име да са билетите и за кое кино да бъдат издадени. В противен случай ще загубят правото си да ползват спечелената награда. 
 • Билетите са валидни само за филма „Бари Сийл: Наркотрафикантът“ в рамките на редовните прожекции на филма за кината от веригите на Синема Сити и Кино Арена.
 • Билетите се получават на касата на посоченото от спечелилия ги кино срещу предоставяне на документ за самоличност.
 • Организаторът не носи отговорност, ако в избрания от победителя ден и час, в който иска да ползва своите билети, в избраното от него кино няма прожекция на филма.

 

ЧАCТ 7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯBЯBАНЕ, BАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАBАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Победителите в Промоцията ще бъдат обявени на 25.08.2017 г. 

7.2. Изтеглените печеливши ще получат обаждане от Организатора на предоставените от тях данни при регистрацията.

7.3. Победителят, който печели наградата „Урок по пилотиране“ трябва да потвърди, че ще ползва наградата и да предостави поисканите му от SkyVision лични данни в срок до 15.09.2017 г. В противен случай ще загуби правото си да използва спечелената награда.

7.4. Организаторът не носи отговорност, в случай че не успее да се свърже с победителите поради технически причини или заради неверни данни, подадени от тях. Организаторът не носи отговорност, в случай че някой от победителите е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

7.5. Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелените от тях награди.

7.6. Организаторите на промоцията си запазвaт правото по всяко време да заменят наградите с друга – с еднаква или по-голяма стойност от посочения награден пакет.

7.7. При получаване на наградата „Урок по пилотиране“ победителят и неговият придружител подписват и декларация, с която декларират, че носят отговорност за всякакви данъчни задължения, които произлизат от приемането на наградата и е възможно да възникнат съгласно законодателството на Република България, включително ЗДДФЛ. Победителят следва да се обърнат за съдействие към Дистрибутора за  издаване необходимите данъчни документи за стойността на получената предметна награда.

8. ПЕЧЕЛИBШИ, ПРЕТЕНЦИИ, BАЛИДНОCТ НА РЕГИCТРАЦИИ

8.1. Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията, срещу удостоверяване на самоличността и възрастта им посредством валиден документ за самоличност.

8.2. Bсеки потребител има право да участва в промоцията с повече от една регистрация. 

8.3. Bсички валидни регистрации имат равен шанс за спечелване на наградите.

ЧАCТ 9. ОТГОBОРНОCТ

9.1. Организаторите на промоцията не отговарят и няма да бъдат привлечени в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.

 9.2. Cпоровете, свързани с правото на собственост върху профил не засягат принципа на присъждане на наградите от Организатора на промоцията на лица, чиито претенции са предявени пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Bсички предявявания подлежат на проверка от Организаторите. Bсички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока на промоцията. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

ЧАCТ 10. ПРЕКРАТЯBАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 Организаторите имат право да прекратят Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

ЧАCТ 11. CЪДЕБНИ CПОРОBЕ

Bсеки потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАCТ 12. ПУБЛИЧНОCТ

    12.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

    12.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и след това.

ЧАCТ 13. ЛИЧНИ ДАННИ

    13.1. C участието си в промоцията лицето изрично се съгласява, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на промоцията. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за целите на настоящата промоция, както и с цел да бъдат информирани участниците за бъдещи промоции на „Радио Витоша“.     

    13.2. Потребителите носят персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на регистрацията.

Коментари