Радио Витоша

webcam

Новини

Приемат молби за помощ за първолаци до 15 октомври

Приемат молби за помощ за първолаци до 15 октомври

Дата: 28.09.2015 Всички одобрени семейства ще получат по 250 лв.
Image

До 15 октомври родителите на първокласници имат възможност да подадат молби за отпускане на еднократна помощ в размер на 250 лв. Документите се подават в областните дирекции „Социално подпомагане”.

На семействата, чиито деца за първи път прекрачват прага на класната стая в държавно или общинско училище, еднократно се отпуска парична сума за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

Условието е средният месечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на определената сума в Закона за държавния бюджет на страната.

Родителите трябва да възстановят сумата, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно часовете.

/М.Е./

Коментари

Тройка на разсъмване
06:00 - 10:00