Радио Витоша

webcam

Новини

Парламентът прие промените в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

Парламентът прие промените в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

Дата: 23.03.2016 Предвижда се блокиране на средства на хора, организации и юридически лица, на които са наложени санкции за тероризъм или за финансирането му
Image

Парламентът окончателно прие промени в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

Предвижда се блокиране на средства на хора, организации и юридически лица, на които са наложени санкции за тероризъм или за финансирането му - с резолюция на Съвета за сигурност на ООН или с регламент на Европейския парламент.

Такива мерки ще бъдат прилагани и срещу лицата, включени в списък, приет от Министерския съвет, който ще бъде публикуван на страницата на Външно министерство.

Коментари