Радио Витоша

webcam

Новини

Парламентът одобри на първо четене Закона за защита от бедствия

Парламентът одобри на първо четене Закона за защита от бедствия

Дата: 09.03.2016 Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита от бедствия
Image

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита от бедствия. Промените предвиждат общините с до 20 000 души население задължително да създават доброволни формирования за борба с бедствията, които ще трябва да разполагат със специализирана техника и оборудване.

Обучението и организирането на формированията ще бъде задължение на кметовете. Законопроектът предвижда още доброволците да се смятат за освободени от работодателите си по време на работата си като доброволци при възникнала криза.

Тя ще се признава за трудов стаж, а възнаграждението ще бъде за сметка на държавния бюджет. В сегашния закон доброволецът се счита в неплатен отпуск.

Коментари