Радио Витоша

webcam

Новини

Националната комисия прие окончателно Националната здравна карта

Националната комисия прие окончателно Националната здравна карта

Дата: 17.03.2016 В периода, в който проектът на картата беше подложен на публично обсъждане в комисията са постъпили около 150 предложения за промени
Image

С 11 гласа за и 2 против днес Националната комисия прие окончателно Националната здравна карта, съобщават от здравното министерство.

В периода, в който проектът на картата беше подложен на публично обсъждане в комисията са постъпили около 150 предложения за промени. От тях комисията е приела 71 и ги е отразила в пълния им вид в окончателния вариант на документа.

33 предложения са приети частично, а 35 не са разглеждани, защото се отнасят до съдържанието на областните здравни карти, които са извън компетентността на Националната комисия.

След като следващата седмица бъде разгледана на заседание на Министерски съвет и бъде публикувана в Държавен вестник, Националната здравна карта става задължителна част от методиката, по която НЗОК ще сключва индивидуалните си договори с отделните лечебни заведени и ще закупува медицински дейности, за да задоволи нуждите на пациентите.

Националната здравна карта е аналитичен документ, който отразява потребностите на българските пациенти, документирани през последните 3 години и дава насоки за оптимално разпределяне на ресурсите на българската система за здравеопазване.

По закон промяна в НЗК ще може да инициира по всяко време, като се внесе в Националната комисия аргументирано искане за това.

Коментари

Тройка на разсъмване
06:00 - 10:00