Радио Витоша

webcam

Новини

Кабинетът прие Националната здравна карта

Кабинетът прие Националната здравна карта

Дата: 23.03.2016 НЗК е разработена въз основа на областните здравни карти, като за разработването й бе създадена национална комисия
Image

Правителството прие Националната здравна карта (НЗК) на България. Чрез нея се определят и планират потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ, на база на които трябва да се адаптира структурата на здравната мрежа и да се планира ефективно и справедливо използване на ресурсите.

НЗК е разработена въз основа на областните здравни карти, като за разработването й бе създадена национална комисия.

За гарантиране на достъпа на населението до медицински услуги в първична медицинска помощ са необходими най-малко 4886 общопрактикуващи лекари, което надвишава настоящия им брой. При анализа и планирането е използван евростандартът – 1 личен лекар на 1500 души население, което определя недостиг от над 470 лични лекари.

Коментари