Радио Витоша

webcam

Новини

Депутатите приеха данък "уикенд"

Депутатите приеха данък "уикенд"

Дата: 15.09.2016 За автомобилите работодателят сам ще решава доколко ще се ползват за лични нужди, в зависимост от изминатите километри
Image

Депутатите окончателно решиха да се въведе данък „уикенд“. Всички служебни вещи, които се използват и за лична употреба, ще бъдат облагани с 10% данък.

Данъчните основи, върху които ще се изчислява ставката, ще бъдат различни в зависимост от използваните вещи – дали са превозни средства, имоти или други, според измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане.

За автомобилите работодателят сам ще решава доколко ще се ползват за лични нужди, в зависимост от изминатите километри. Дава се възможност и да се избере фиксирано разпределение за ползването - 50% за служебни и 50% за лични цели. Данък „уикенд“ влиза в сила със задна дата – от 1 януари 2016 г.

Коментари

Office Break
10:00 - 15:00