Радио Витоша

webcam

Новини

Бизнес климатът се е влошил през октомври

Бизнес климатът се е влошил през октомври

Дата: 30.10.2016 Единствено секторът на услугите бележи ръст и е с оптимистична прогноза, отчита НСИ
Image

През октомври общият показател на бизнес климата намалява с 1.3 пункта в сравнение с предходния месец, съобщи Националният статистически институт.

По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството запазва приблизително равнището си от септември. Единствено в сектора на услугите стопанската конюнктура се подобрява.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" спада с 4.4 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Според строителните предприемачи настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, но прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани.

Бизнес климатът в търговията на дребно се понижава с 2.1 пункта спрямо предходния месец в резултат на изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от "по-добро" към запазване на "същото". Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-умерени.

Показателят "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 4.4 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно настоящото търсене на услуги обаче са влошени, докато очакванията им за следващите три месеца се подобряват.

/М.Е./

Коментари