Радио Витоша

webcam

Новини

168 милиона деца по света работят вместо да учат

168 милиона деца по света работят вместо да учат

Дата: 12.06.2016 Най-често децата са принуждавани от родителите си да работят заради бедността, ниското заплащане и липсата на постоянна работа за възрастните
Image

„Да сложим край на детския труд във веригата за доставки: Това е дело на всички” е мотото на Световния ден срещу детския труд през тази година.

През 2002 година Международната организация на труда обявява 12 юни за ден, в който вниманието на световната общественост се насочва върху глобални действия за премахването на детския труд.

Само в България за първите пет месеца на настоящата година са поискани 600 разрешения за наемане на работа на лица, ненавършили 18 годишна възраст. На 506 от тях е отговорено положително

В символ на кампанията срещу детския труд през 2016 г. се превърна историята на 16-годишната индийка Лека, която е принудена да работи до пълно изтощение по 16 часа на ден в текстилна фабрика, произвеждаща продукция за световноизвестни марки.

Дори след като попада в болница, баща ѝ я убеждава да се върне на работа, за което Лека заплаща с живота си.

Според доклад на Международната организация на труда  много често причината за появата на детския труд е семейството. По данни на организацията 168 милиона деца по света полагат труд вместо да учат. Част от тях участват и в снабдителни вериги, разпространени в селското стопанство и рибарство, производството, услугите и строителство

 Целта на Международната организация на труда е до 2025 г. да се заличат всички форми на детския труд.

Коментари